מספר טלפון


5490250 - 03 יעקב אפרים ורבקה
5490251 - 03 צפורן צפורן צבר צבעוני צאלה סמדר סביון נרקיס ניצן נורית חיצ
5490252 - 03 סטרנין חיים ואביבה
5490254 - 03 אלפרוביץ אילן
5490255 - 03 צבי עזרא
5490256 - 03 (פקס) בן חנוך אלון
5490258 - 03 חמרה נחום
5490259 - 03 סודק מוריס וגרייס