מספר טלפון


5490350 - 03 משה ומתנה בצלאלי
5490351 - 03 קפלון קוגן יוסף ובתיה
5490352 - 03 פישר נילי
5490353 - 03 במברגר אלחנן ותרצה
5490353 - 03 במברגר אלחנן ותרצה
5490354 - 03 אנדורן עלינא וראובן
5490356 - 03 יקירה לאה
5490357 - 03 צסרקס סוזן ובן ציון
5490358 - 03 פרלשטיין בנימין ועפרה
5490359 - 03 ג'רבי גיטה