מספר טלפון


5490370 - 03 פטל טלי
5490370 - 03 פטל יוסף ורוזה
5490371 - 03 שקדי יוסף וזהבה
5490372 - 03 השחר איתן ושלי
5490373 - 03 רבני עודד
5490374 - 03 אורן אהוד
5490375 - 03 סגול טובה וסמי
5490376 - 03 קידר יעקב
5490377 - 03 פולק עליזה
5490378 - 03 גרשון רזיה ודוד