מספר טלפון


5490510 - 03 וינברג אורית ועופר
5490511 - 03 ענבל דוד
5490512 - 03 הלפרן ליבי ורבקה
5490513 - 03 אלעזר זהבה ושלומי
5490514 - 03 יעקבי שלמה ולאה
5490515 - 03 אציל גל
5490517 - 03 (פקס) בונדרבסקי ד"ר ארנסטו
5490518 - 03 כגן ורדה ואברהם
5490519 - 03 פיקרז תמימה