מספר טלפון


5490770 - 03 דוד מרים ודוד
5490771 - 03 שמחון צופיה וידידיה
5490772 - 03 פלומין דרור ואורית
5490773 - 03 ברון אלכסנדר
5490774 - 03 שאשה אליהו וז'נט
5490775 - 03 מולדובן דניאל ועמית
5490776 - 03 זובידה (לאה וששון (הרצל
5490777 - 03 שפר עמנואל ושושנה
5490778 - 03 עזרא שמחה
5490779 - 03 נויברגר גבריאל ולאה