מספר טלפון


5491060 - 03 קמחי לבנה
5491061 - 03 ואזה סועד ויעקב
5491062 - 03 מילר רחל ושמחה
5491063 - 03 פרנקל שרה ומיכאל
5491064 - 03 בר סבר אביבה
5491066 - 03 בייל יונתן
5491067 - 03 ורטהיים מיכה וחרותה
5491068 - 03 ברק אריה