מספר טלפון


5491110 - 03 מהנדסים בע"מ אלאר
5491111 - 03 פרידברג גיתית ואבי
5491112 - 03 בן דוב מרים
5491113 - 03 מרים ולנגי
5491115 - 03 שרייבר אברהם ורבקה
5491116 - 03 ברבלט אריה וחנה
5491118 - 03 בן זכאי רינה
5491119 - 03 זלצמן יצחק וטובה