מספר טלפון


5491190 - 03 שלו ישראל ושושנה
5491191 - 03 שמיר צבי ויהודית
5491192 - 03 נירי סמדר
5491193 - 03 דרויש טפחה ומנחם חייט
5491194 - 03 יאולוס יוחנן
5491196 - 03 כהן רבקה ועמוס
5491197 - 03 סיון דליה ויוסף
5491199 - 03 ברוידא אלכסנדר ורבקה