מספר טלפון


5491550 - 03 חובב ישראל
5491551 - 03 גילאי גינור חנה
5491552 - 03 סלח סלח ונדרה
5491553 - 03 חושן דינה וגדעון
5491554 - 03 סטופק שאול
5491555 - 03 ירדני אמירה ויעקב
5491556 - 03 יחזקאל הרצל
5491557 - 03 הנדלסמן זלמן חקלאי
5491559 - 03 גירון עירית