מספר טלפון


5491850 - 03 בירן שלמה ויעל
5491851 - 03 צין צבי וחנה
5491852 - 03 שבו יצחק
5491853 - 03 גולני מלכה ומנשה
5491854 - 03 סגל ע ד תעשיות רהיטים בע"מ
5491855 - 03 רמון משה
5491856 - 03 קוסוביצקי משה
5491857 - 03 קוטלר שאול
5491858 - 03 בר ניר תמר
5491859 - 03 דורפמן ערה ורפאל