מספר טלפון


5492001 - 03 קליין ליאת
5492002 - 03 חלפון מרים
5492003 - 03 יצחקי עדנה ויהודה
5492004 - 03 אליהו יעקב
5492005 - 03 ברומברג יובל
5492006 - 03 קורן רועי
5492007 - 03 דותן מרים ושלום
5492008 - 03 שרצקי יצחק צבעי ואסתר