מספר טלפון


5492101 - 03 סימן טוב צביה
5492102 - 03 תמיר אילן וזיוה
5492103 - 03 אילפן ציוד וחומרים
5492104 - 03 אזולאי שושנה ומשה
5492105 - 03 בצלאלי צדוק קבלן צבע ואורה
5492106 - 03 מהדרי שמשון
5492107 - 03 מוקטדר יצחק ומרגלית
5492108 - 03 (פקס) פומס משה רואה חשבון