מספר טלפון


5492180 - 03 מזור ירדנה ומרדכי מהנדס אלקטרוניקה
5492181 - 03 איל שמואל סוכן שמנים ושמחה
5492182 - 03 הרוניאן פרויז
5492183 - 03 אדורם אבנר
5492185 - 03 ששון תקוה
5492186 - 03 שמעוני דוד
5492187 - 03 כהן שמחה ומרים
5492188 - 03 גוטפלד קבלני בנין בע"מ
5492189 - 03 כהן יעקב