מספר טלפון


5492220 - 03 מנור זאב וסוזנה
5492222 - 03 אלקטרוניקה בע"מ 'פקס' אדוויס
5492223 - 03 נחמיאס משה ושרה
5492224 - 03 גורביץ נועה
5492225 - 03 רק דוד
5492226 - 03 רביב אילנה ויצחק
5492228 - 03 גל אבנר
5492229 - 03 סלע רבקה ושלמה