מספר טלפון


5492250 - 03 סנאנס יעקב ומרים
5492251 - 03 זכריה שלום
5492252 - 03 עלמני אלי ואילנה
5492253 - 03 גורביץ אושרה
5492254 - 03 נרקיס סימה וגדי
5492255 - 03 קואל סמדר ודני
5492257 - 03 מוזס אסתר
5492258 - 03 הראל דבורה