מספר טלפון


5492350 - 03 גבאי ג'קלין ויחזקאל
5492352 - 03 סאלם מזל ודוד
5492353 - 03 רהב גדעון
5492354 - 03 שירי סימה ושאול
5492355 - 03 דרמר קרול
5492357 - 03 שלום ישראל וויקטוריה
5492358 - 03 סמירה דודי
5492359 - 03 רומי שלמה ומרנדה