מספר טלפון


5492390 - 03 ברק רונית ויוסי
5492391 - 03 ספיר דפנה
5492392 - 03 'רחימיטאג אלברט וגיטי
5492393 - 03 ארזי גילה ודוד
5492394 - 03 מרים ויוסי ידוואב
5492395 - 03 לוי (סוזי ודוד (אדוארד
5492396 - 03 גורני עודד ודורית
5492397 - 03 אלי אליוף
5492398 - 03 השמשוני יחיעם
5492399 - 03 דוד יואל ופלורה