מספר טלפון


5492501 - 03 שור נחום וחנה
5492502 - 03 קמחי חיים
5492503 - 03 בוטון אורנה ויצחק
5492504 - 03 ארדיטי גילת ואביהוא
5492505 - 03 טואנה חביבה ועובדיה
5492506 - 03 יגאל רון מפעלי בניה בע"מ
5492507 - 03 שפיר ד"ר שלמה עתונאי
5492508 - 03 אוגלי תמי