מספר טלפון


5492561 - 03 רחל מנדולה
5492562 - 03 ענבל שושנה ודוד
5492563 - 03 גלילי זיוה וניסן
5492564 - 03 דואק מאיר
5492565 - 03 בלמס גילה
5492566 - 03 בן דוד אברהם ודורית
5492567 - 03 (פקס) מרכז קהילתי ע"ש יצחק לוי בע"מ
5492568 - 03 שחר עובדיה
5492569 - 03 ר א ג השקעות בע"מ