מספר טלפון


5492601 - 03 מוסך שמואלי" שמואלי יעקב
5492602 - 03 גלעוט אברהם
5492603 - 03 גלזר חיים
5492604 - 03 קדם יהושע ואסתר
5492605 - 03 חמי דליה
5492607 - 03 ז' פ מעדנים בע"מ
5492608 - 03 ערמוני אבישי ויונה