מספר טלפון


5492650 - 03 דוד עובדיה וחוה
5492651 - 03 פורת יוסף
5492652 - 03 בן חיים חוה
5492654 - 03 גלריה ניב בר עוז אמנון
5492655 - 03 צונג צפורה ויאירה
5492656 - 03 שלזינגר אריה ומרגלית
5492657 - 03 סימן טוב נסים
5492659 - 03 זימן יפה