מספר טלפון


5492910 - 03 אולפני ניליס
5492911 - 03 שמו עמל
5492912 - 03 שדה אילן
5492913 - 03 שפיצר ארפד ואירמה
5492914 - 03 בן סירה דרורה ומשה
5492915 - 03 טביב מרדכי ודליה
5492916 - 03 גולדמן מרדכי ומרים
5492917 - 03 אריאלה עפרון ויוסף
5492918 - 03 מיכל אבירם
5492919 - 03 ארדון גיל וגילה