מספר טלפון


5492920 - 03 שפלטר אלי ויעל
5492921 - 03 כנפי גליה
5492924 - 03 מורד יצחק ומרים
5492925 - 03 זילברשץ דב
5492926 - 03 כץ צבי
5492927 - 03 אהרוני שושנה ואהרון
5492928 - 03 אורפז אירית
5492929 - 03 מונדזק אירית ויונתן