מספר טלפון


5493170 - 03 ניסים אברויה
5493171 - 03 (פקס) פלד לאה ואברהם
5493174 - 03 הושנג עזיז
5493176 - 03 לובין רחל
5493177 - 03 אלום יוף אליאס דוד
5493178 - 03 זוהר לי
5493179 - 03 פארן גילה וגבי