מספר טלפון


5493541 - 03 קפלנסקי דפנה ואודי
5493542 - 03 גליקסברג שרה ויוסף
5493543 - 03 דוריס כץ
5493544 - 03 כץ אברהם
5493545 - 03 סולומון יהודה
5493546 - 03 מוגרבי נתן
5493547 - 03 אשר אגי ותמרה
5493548 - 03 כהן תומר
5493549 - 03 אורון שושנה ואילן