מספר טלפון


5493852 - 03 אוטנהיימר לאה
5493853 - 03 יחזקאל מאיר
5493854 - 03 ז'ק עליזה
5493855 - 03 מאיר עבודי
5493855 - 03 ארנו פיצה
5493857 - 03 סניף "דני ארמה" מתנ"ס אלי כהן ספריה
5493858 - 03 הנדלסמן שגיא
5493859 - 03 אפשר אחרת עמותה