מספר טלפון


5493870 - 03 יצחקי מאיר ואורלי
5493872 - 03 ניאגו יצחק
5493873 - 03 חבר משה
5493875 - 03 חמרי סאלם
5493876 - 03 מכון פיזיקלי
5493879 - 03 טפליצקי זלמן