מספר טלפון


5494170 - 03 ברסט דגנית
5494171 - 03 רון בצלאל
5494172 - 03 רוכלי ד"ר אברהם ודליה
5494173 - 03 ליברמן חנה ושמואל מהנדס טקסטיל
5494174 - 03 גלילי מוריה ועמנואל
5494175 - 03 פרי ברוך
5494176 - 03 דוידיאן מוניק ומאיר טכנאי
5494177 - 03 קרמין לובה ואברהם
5494178 - 03 מאיר אמנון
5494179 - 03 אנגל מרגיט ודוד