מספר טלפון


5494470 - 03 גלדמן יהודית
5494471 - 03 יחזקאל צפורה ויצחק
5494472 - 03 לואי יששכר וקלרה
5494473 - 03 מני שלום ויונה
5494475 - 03 רוזנברג אריה
5494476 - 03 סלע דרורה ויוסף
5494477 - 03 פנינה וישראל סלונימסקי
5494478 - 03 זונשין ורדה ויצחק
5494479 - 03 ליף אברהם ואסתר