מספר טלפון


5494530 - 03 שאו שלומית ואלדד
5494532 - 03 שריג יעקב
5494533 - 03 קרן (צבי ואלונה (קרן מכבי
5494534 - 03 בן חיים אהוד
5494535 - 03 אסולין יעקב
5494536 - 03 זליגסון דר אוריאל
5494537 - 03 לוי יעקב והילדה
5494538 - 03 ברד אדולף ומלכה
5494539 - 03 מנשה אתי ועמי