מספר טלפון


5494790 - 03 רוטמן משה ומרים
5494791 - 03 סעד ד"ר עדה רופאה
5494793 - 03 גולדמן רחל
5494794 - 03 אטלסמן אודט
5494795 - 03 ורדי (רחל (ורדיגר
5494796 - 03 בן דוד שרה
5494799 - 03 פליישר מרים ואבישי