מספר טלפון


5494850 - 03 רוזנבלט צבי ורחל
5494851 - 03 בן עזרא ברי וענת
5494852 - 03 בוטבול גרשון
5494854 - 03 בינימין משה
5494855 - 03 פייט הלה
5494856 - 03 לוי דן ורייצוק חיותה
5494857 - 03 גיאור (רונית (דידקובסקי
5494858 - 03 סעתי יעקב
5494859 - 03 יפת שלום