מספר טלפון


5494920 - 03 הורוביץ קרול
5494921 - 03 ארזדה יחיאה וורדה
5494922 - 03 גורוביץ דבורה
5494923 - 03 זילברשטיין שמואל
5494924 - 03 פנירי יצחק ירקן
5494926 - 03 שטרן מיה
5494928 - 03 קום רחל ונפתלי
5494929 - 03 בן יוסף רוזית