מספר טלפון


5494940 - 03 פנחס ורדה
5494941 - 03 הרצוג חנה וזאב
5494942 - 03 שמעי טוני
5494943 - 03 לגזיאל ד"ר חיים ואורנה מומחה לרפואה סינית
5494944 - 03 הכהן בתיה
5494945 - 03 אפרתי יצחק ומרים
5494946 - 03 דיבין שרה
5494949 - 03 שמואל דוד