מספר טלפון


5494980 - 03 קאופמן דב וחוה
5494981 - 03 יואל ורינה 'גרוס' צפריר
5494982 - 03 דר (נחמה ופרץ (דלינסקי
5494984 - 03 מריאן רות וולטר
5494985 - 03 אנה" קפה
5494986 - 03 בוקלר אנה
5494987 - 03 מערכות הדרכה בע"מ ארידו
5494988 - 03 "סופרכלת אוירו
5494989 - 03 בליאר מרדכי מהנדס בנין