מספר טלפון


5495020 - 03 שליט יעל
5495021 - 03 פינזור גאלינה
5495022 - 03 חסיד אריק
5495023 - 03 שלו נעמי ואבנר
5495024 - 03 חזן משה
5495025 - 03 שרים ישי ובלי
5495026 - 03 בלום קלמן
5495027 - 03 בארי רות
5495029 - 03 ז'רניחובסקי חנה