מספר טלפון


5495050 - 03 שמוחה אליהו
5495051 - 03 שמעון שמעון ושמחה
5495052 - 03 שטיינברג אריה וורד
5495053 - 03 שברו ראובן מזלגן
5495054 - 03 יוסף אהרון
5495056 - 03 זיסמנוביץ דן
5495058 - 03 מצליח סועד וויקטור
5495059 - 03 עוקשי אסטריה