מספר טלפון


5495080 - 03 קראוזה איתן
5495081 - 03 בדריה וששון אברהם
5495082 - 03 פרי דניאלה ודני
5495083 - 03 סלע מרים ואהרן דוד מהנדס
5495084 - 03 שרייבר סימה ויהושע
5495085 - 03 אושייאביץ איזק
5495086 - 03 שטיינגרט אהרון וורה
5495087 - 03 גלבוע רם ורות
5495088 - 03 נקש (גדעון (ששון
5495089 - 03 פלד שלמה ודינה