מספר טלפון


5495150 - 03 לוי אוריאל
5495151 - 03 טבע הגליל בע"מ" הנהלה ראשית "נביעות
5495152 - 03 מכירות מחלקת
5495153 - 03 זייפר שמואל
5495154 - 03 עליזה קאופמן
5495155 - 03 "תריסורג תריסי פלדה בע"מ
5495156 - 03 רוזן שמואל ומרים