מספר טלפון


5495170 - 03 אמבר רינת וסולי
5495171 - 03 זלינגר יורם ואריאלה
5495172 - 03 פישלוביץ ראובן
5495174 - 03 מוסה יוסף
5495175 - 03 ממוקה שרה
5495176 - 03 עונה רותי ואבי
5495179 - 03 שלומיאן שמחה