מספר טלפון


5495180 - 03 וינקלר איסר חקלאי
5495181 - 03 איצקובסקי גיא וענת
5495182 - 03 עזוז שמואל ואוה
5495183 - 03 שפרלינג צבי ואורנה
5495184 - 03 חוה זמירי
5495185 - 03 פדר פרלה
5495186 - 03 שגב יהודית ואברהם
5495188 - 03 חטיבת "ביניים "נוה מגן
5495189 - 03 כהן אליעזר וחיה