מספר טלפון


5495190 - 03 צלנר הדסה
5495191 - 03 שחר אריה
5495193 - 03 זיגלבאום משה ואסתר מכבסה ונקוי כימי
5495194 - 03 תירי שלום
5495195 - 03 באוער דוד
5495196 - 03 פרוס רונולד
5495197 - 03 יעקב מרים מטפלת
5495198 - 03 אלמוג (שרונה ויעקב (אפשטיין