מספר טלפון


5495260 - 03 הילפרן גדליה ועליזה
5495261 - 03 ימיני בנימין
5495262 - 03 מחבובי ציון
5495263 - 03 דורון אהרון ודורותי
5495265 - 03 סוירי דניאל
5495266 - 03 נביאס דוד
5495268 - 03 דנינו דוד ומרסל
5495269 - 03 חדד שרה ויוסף