מספר טלפון


5495310 - 03 מירון יפה
5495312 - 03 שינהר דניאל
5495315 - 03 קוזיוקרו (שרה ונתן (אייזיק
5495316 - 03 עזרא חדוה
5495317 - 03 סוניה ואריה ליש
5495318 - 03 דני הרמן
5495319 - 03 כהן ראובן וחנה רואי חשבון