מספר טלפון


5495320 - 03 שלום אברהם
5495321 - 03 הרוש יהודית
5495322 - 03 לוי אבי
5495323 - 03 סיביליה אליהו ושמעון
5495324 - 03 גלבוע יעקב
5495325 - 03 חלדי גדעון וניצה
5495326 - 03 אשוח חגית
5495327 - 03 מיק ד"ר פרידריק רופא
5495328 - 03 יעקב ניסים ולבנה