מספר טלפון


5495350 - 03 ראובן יוסף
5495351 - 03 פור מישל צמח ויפה
5495352 - 03 סוחר ברכה
5495353 - 03 ברנסבורג משה
5495354 - 03 כץ עמירם וחדוה
5495356 - 03 שוסטק שרה
5495357 - 03 עברון שלמה ואילנה
5495358 - 03 ברין מאיר ורחל
5495359 - 03 ציון סלים וחביבה