מספר טלפון


5495360 - 03 עמרמי ראובן ושושנה
5495361 - 03 ימיני משה
5495362 - 03 וקנין מיכה
5495363 - 03 שי מנחם ומרים
5495364 - 03 וולף רות ועוזי
5495365 - 03 שלמה לאה
5495366 - 03 סומנר עליזה ושלמה
5495367 - 03 נדב נסים
5495368 - 03 גרינשטיין מרדכי מנהל חשבונות
5495369 - 03 אלבק שמואל וגלילה