מספר טלפון


5495401 - 03 צדקיה אליהו
5495402 - 03 גבאי סלמן
5495403 - 03 רגינה ושמואל וישוגרוצקי
5495404 - 03 נחושתן ויקטוריה
5495405 - 03 רווה יצחק ואורה
5495406 - 03 וקס אודליה ודניאל
5495407 - 03 משה ורדה ונחום
5495408 - 03 קריבי יהושע