מספר טלפון


5495431 - 03 קלמן רנה וד"ר משה
5495432 - 03 גריידי מיכל ושמואל
5495433 - 03 קורצקי תקוה
5495434 - 03 פיטוסי דני וסילויה
5495435 - 03 פליקסברודט דב ומלי
5495436 - 03 אוה רוקחת שטרן
5495437 - 03 ברקוביץ סנדו מהנדס ודינה
5495438 - 03 רום אורנה ושמעון
5495439 - 03 פיסק חנה וקורט