מספר טלפון


5495490 - 03 נירי מיכאל ועליזה
5495491 - 03 פרייז אורי
5495492 - 03 הורוביץ טובה
5495493 - 03 פרנקו סלוטור ולאה
5495494 - 03 ברזלי פייבל ודבורה
5495495 - 03 שילה יעל
5495496 - 03 חסון יוסף
5495497 - 03 עוז סיני דריו ונאוה
5495498 - 03 אורה ומשה אבני
5495499 - 03 חסקל מנחם